torsdag, februari 16, 2006

Äntligen över

Äntligen är redovisningen av vårt Case över. Det var ganska intressant faktiskt att lyssna på hur den andra gruppen hade arbetat med samma case. Många saker var väldigt lika, medan annat var helt annorlunda.Detta caset handlade om hur en ny chef ska gå till väga i personalfrågorna för att lyckas på avdelningen. Case-motodiken är mycket mer lärorik att jobba med än PBL-metodiken. Detta är ett verkligt fall som man kan relatera till.
Nu har jag från idag fram till nästa måndag på mig att skriva ett paper om lednings- och styrningsprocesser som om det vore en fördjupad återgivning av innehållet i en kommande föreläsning, given av mig själv. Jag tror att detta kommer att kräva lite mer arbete än de tidigare paper jag skrivit, men det ska också bli kul. Måste bara bestämma mig för vilken ingång och vilket område jag ska inrikta mig på.

Inga kommentarer: